1. Arcanian Sorcery [29:24]
  2. Rituals of Chaos [36:18]